Szkolenie spadochronowe w Polsce może rozpocząć każdy po spełnieniu kilku wymagań ujętych w przepisach zdefiniowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Szkolenie spadochronowe należy wykonać w ośrodku szkolenia posiadającym stosowny wpis do rejestru ośrodków szkolenia spadochronowego.

Zgodnie z przepisami składa się ono z dwóch części: szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego. Szkolenia spadochronowe odbywają się za pomocą dwóch metod.

1

Metoda AFF

Bez wątpienia jest to najefektywniejsza metoda szkolenia spadochronowego. Kurs obejmuje 8 godzin szkolenia teoretycznego. W tym czasie uczeń zapoznaje się przede wszystkim z podstawami bezpiecznego wykonywania skoków spadochronowych, budowy sprzętu i zasad jego działania, procedur awaryjnych wraz z ich przećwiczeniem na odpowiednio przygotowanym stanowisku treningowym, prawa lotniczego, meteorologii i zasad poruszania się w powietrzu, ćwiczenia sylwetki w powietrzu i prawidłowej techniki lądowania. Kurs obejmuje 7-8 skoków z wysokości do 4000m, podczas których uczeń zalicza kolejne ćwiczenia w asyście instruktora. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń i pomyślnym zaliczeniu skoku egzaminacyjnego, kandydat zostaje uczniem-skoczkiem. Od tego momentu uczeń może wykonywać skoki spadochronowe pod nadzorem naziemnym instruktora.


2

Metoda Static – line

Jest to najstarsza metoda szkolenia spadochronowego. Szkolenie teoretyczne ma taki sam zakres jak w przypadku metody AFF. Jednak pierwsze skoki uczeń skoczek wykonuje z samolotu lecącego na wysokości 1000-1200m. Po oddzieleniu się od samolotu, spadochron otwierany jest przy pomocy liny przymocowanej do samolotu. Po wykonaniu kilku skoków „na linę” i uzyskaniu prawidłowej sylwetki podczas oddzielenia od samolotu, zaczynasz skakać „ na uchwyt”, czyli z samodzielnym otwarciem spadochronu. W efekcie z każdym skokiem uczeń skoczek zwiększa opóźnienie i ćwiczy kontrolę nad sylwetką podczas coraz większej wysokości spadania. Wyszkolenie tą metodą zajmuje 35-50 skoków.

parallax background

Czynnik ludzki w trakcie szkolenia, czyli co może prowadzić do wypadków

Na szkolenie spadochronowe często zapisują się osoby szukające zastrzyku adrenaliny i niepowtarzalnych wrażeń, a także osoby poszukujące wolności i chcące oderwać się od szarej rzeczywistości. Wyobrażenie o tym jak skoki wyglądają i jakich emocji potrafią dostarczyć bywa złym doradcą w kwestii umiejętności które należy posiadać, żeby wykonać je nie tylko w sposób przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny.

Pierwszy skok ze spadochronem wiąże się z niesamowitymi przeżyciami, ale również ze stresem. Budzi on niepewności i obawy czy wszytko pójdzie zgodnie z planem: wylot, wyrzut, otwarcie czaszy głównej, lot, podejście do lądowania jak i samo lądowanie. Często zdarza się że uczeń w stresie nie reaguje na komendy instruktora, a wiedza zdobyta w trakcie szkolenia teoretycznego nagle umyka… w trakcie skoku nie ma możliwości podejmowania złych decyzji, bo te powodują tragiczne skutki (w tym utratę zdrowia lub życia). Z tego względu prawidłowe wyszkolenie i umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem są kluczowe do bezpiecznego wykonywania skoków.

W trakcie wykonywania pierwszych samodzielnych skoków najważniejsza jest komunikacja instruktora z uczniem. W niektórych ośrodkach instruktorzy wydają uczniom komendy pomocnicze za pomocą transmisji radiowej, jednakże nie jest to ogólne przyjęty standard. Brak zdolności komunikacji z instruktorem powoduje, że uczeń-skoczek zdany sam na siebie może podjąć nieprawidłowe decyzje, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Umiejętności planowania lotu, podejścia do lądowania, oraz zachowanie w sytuacjach awaryjnych skoczek nabiera wraz z doświadczeniem, które uzyskuje z każdym kolejnym skokiem. Na początku swojej przygody ze skokami często, pomimo obowiązkowego szkolenia teoretycznego, nie potrafi w sposób poprawny podejmować szybkich i właściwych decyzji. Może to mieć wpływ na jego bezpieczeństwo (np. złe planowanie podejścia do lądowania, lądowanie z wiatrem, przeciągnięcie na zbyt dużej wysokości w trakcie lądowania, nieprawidłowe wyrównanie) i doprowadzić do kontuzji.

Przychodząc do ośrodka szkolenia uczeń skoczek często nie potrafi rozróżnić informacji istotnych od tych mniej istotnych w trakcie szkolenia. Natłok informacji podawanych w trakcie szkolenia teoretycznego może doprowadzić do sytuacji, gdy uczeń bardziej koncentruje się w pierwszych skokach na prawidłowym wykonaniu zadań, które z punktu widzenia bezpieczeństwa nie są najważniejsze (np. na sterowanie czaszą i próby zdefiniowania trasy do punktu lądowania), gdy wystąpiła jej awaria i jak najszybciej należy użyć procedur awaryjnych.

Jest jednym z czynników, który staje się cichym zabójcą. Przekonanie, że wszystko się wie po szkoleniu teoretycznym, lub po oddaniu kilku skoków w dobrych warunkach, może powodować złudne przeświadczenie, że zawsze będzie „łatwo”. Takie zachowania niejednokrotnie usypiają czujność nawet doświadczonych instruktorów i stają się przyczyną wypadków. Szczególnie jest to groźne w połączeniu z zaufaniem w niezawodność sprzętu lub systemów automatycznego otwarcia czaszy zapasowej.

parallax background

Czynnik ludzki w trakcie szkolenia, czyli co może prowadzić do wypadków

Na szkolenie spadochronowe często zapisują się osoby szukające zastrzyku adrenaliny i niepowtarzalnych wrażeń, a także osoby poszukujące wolności i chcące oderwać się od szarej rzeczywistości. Wyobrażenie o tym jak skoki wyglądają i jakich emocji potrafią dostarczyć bywa złym doradcą w kwestii umiejętności które należy posiadać, żeby wykonać je nie tylko w sposób przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny.

Pierwszy skok ze spadochronem wiąże się z niesamowitymi przeżyciami, ale również ze stresem. Budzi on niepewności i obawy czy wszytko pójdzie zgodnie z planem: wylot, wyrzut, otwarcie czaszy głównej, lot, podejście do lądowania jak i samo lądowanie. Często zdarza się że uczeń w stresie nie reaguje na komendy instruktora, a wiedza zdobyta w trakcie szkolenia teoretycznego nagle umyka… w trakcie skoku nie ma możliwości podejmowania złych decyzji, bo te powodują tragiczne skutki (w tym utratę zdrowia lub życia). Z tego względu prawidłowe wyszkolenie i umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem są kluczowe do bezpiecznego wykonywania skoków.

W trakcie wykonywania pierwszych samodzielnych skoków najważniejsza jest komunikacja instruktora z uczniem. W niektórych ośrodkach instruktorzy wydają uczniom komendy pomocnicze za pomocą transmisji radiowej, jednakże nie jest to ogólne przyjęty standard. Brak zdolności komunikacji z instruktorem powoduje, że uczeń-skoczek zdany sam na siebie może podjąć nieprawidłowe decyzje, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Umiejętności planowania lotu, podejścia do lądowania, oraz zachowanie w sytuacjach awaryjnych skoczek nabiera wraz z doświadczeniem, które uzyskuje z każdym kolejnym skokiem. Na początku swojej przygody ze skokami często, pomimo obowiązkowego szkolenia teoretycznego, nie potrafi w sposób poprawny podejmować szybkich i właściwych decyzji. Może to mieć wpływ na jego bezpieczeństwo (np. złe planowanie podejścia do lądowania, lądowanie z wiatrem, przeciągnięcie na zbyt dużej wysokości w trakcie lądowania, nieprawidłowe wyrównanie) i doprowadzić do kontuzji.

Przychodząc do ośrodka szkolenia uczeń skoczek często nie potrafi rozróżnić informacji istotnych od tych mniej istotnych w trakcie szkolenia. Natłok informacji podawanych w trakcie szkolenia teoretycznego może doprowadzić do sytuacji, gdy uczeń bardziej koncentruje się w pierwszych skokach na prawidłowym wykonaniu zadań, które z punktu widzenia bezpieczeństwa nie są najważniejsze (np. na sterowanie czaszą i próby zdefiniowania trasy do punktu lądowania), gdy wystąpiła jej awaria i jak najszybciej należy użyć procedur awaryjnych.

Jest jednym z czynników, który staje się cichym zabójcą. Przekonanie, że wszystko się wie po szkoleniu teoretycznym, lub po oddaniu kilku skoków w dobrych warunkach, może powodować złudne przeświadczenie, że zawsze będzie „łatwo”. Takie zachowania niejednokrotnie usypiają czujność nawet doświadczonych instruktorów i stają się przyczyną wypadków. Szczególnie jest to groźne w połączeniu z zaufaniem w niezawodność sprzętu lub systemów automatycznego otwarcia czaszy zapasowej.


Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa i współpracujących ośrodków szkolenia

Wiedza o przyczynach wypadków pozwoli Ci uniknąć analogicznych błędów w przyszłości. Łatwiej przecież uczyć się na błędach kogoś, a nie swoich. Prowadzony w przystępny sposób rejestr zdarzeń lotniczych wraz z raportami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych znajdziesz na stronie:

bezpieczenstwo.dlapilota.pl

W Polsce urzędem w zakresie kompetencji, którego leży bezpieczna organizacja skoków spadochronowy jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wydaje on m.in. zalecenia oraz jest odpowiedzialny za wydawanie stosownych uprawnień skoczków spadochronowych i pilotów paralotni. Na stronie ulc.gov.pl znajdziesz dużo informacji dotyczących całego obszaru działania urzędu, jednakże warto zapoznać się z podstroną ULC zawierającą materiały doradcze do szkolenia

Ponadto listę zatwierdzonych przez urząd ośrodków szkolenia spadochronowego znajdziesz na stronie ULC.

Jeśli chcesz zgłosić zdarzenie lotnicze powinienneś zrobić to za pomocą Centralnej Bazy Zgłoszeń ULC

Nasze działania, to nie tylko opracowania techniczne. Zależy nam na tym, żeby ośrodki szkolenia stosowały nowoczesne narzędzia w celu poprawy bezpieczeństwa. Z przyjemnością prezentujemy listę podmiotów, które z nami współpracują wdrażając nasze produkty w szkoleniu:

Szkoła paralotniowa Parastyle

Szkoła spadochronowa SkyDive Club

Zdobycie prawidłowych umiejętności i wiedzy w trakcie ćwiczeń na ziemi jest kluczowe dla wykonywania bezpiecznych operacji lotniczych w powietrzu. Skoczkom spadochronowym polecamy ćwiczenie fazy spadku swobodnego w tunelach aerodynamicznych.

Umiejętności związane z treningiem lotów na otwartej czaszy spadochronu, sytuacje awaryjne oraz planowanie rundy z powodzeniem przećwiczysz z użyciem naszego symulatora.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem wykonywania operacji lotniczych. W związku z tym wypadki i błędy się zdarzają i zdarzać się będą. Najgorzej jednak jeśli nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyciągnąć wniosków z nich płynących. W tym celu musimy ustalić przyczynę błędu lub wypadku oraz opracować i wdrożyć metodę, która zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości. Żeby to zrobić musimy jednak go dobrze zapamiętać. Pamięć i zmysły ludzi bywają zawodne, dlatego dla skoczków i pilotów paralotni polecamy system rejestracji GUARDA wraz z oprogramowaniem, który nie tylko pozwoli zarejestrować przebieg lotu, ale również pozwoli na jego analizę w przystępny sposób.

Jednym z trudnych zagadnień podczas wykonywania szkolenia spadochronowego lub paralotniowego jest to, czy instruktor powinien pomagać uczniowi w trakcie szkolenia za pomocą łączności radiowej. Z jednej strony brak pomocy może skutkować wypadkiem na skutek braku wystarczających umiejętności ucznia. Z drugiej zaś strony instruktor nie widzi wszystkiego co dzieje się w powietrzu, a zatem istnieje ryzyko, że udzieli nieprawidłowych rad.

Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, które podejście jest lepsze, ale jesteśmy przekonani, że dzięki opracowanemu systemowi transmisji instruktor wie na bieżąco o skoku więcej, niż z użyciem dotychczas stosowanych metod. Dzięki temu może lepiej reagować kiedy wymagana jest pomoc.


Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa i współpracujących ośrodków szkolenia

Wiedza o przyczynach wypadków pozwoli Ci uniknąć analogicznych błędów w przyszłości. Łatwiej przecież uczyć się na błędach kogoś, a nie swoich. Prowadzony w przystępny sposób rejestr zdarzeń lotniczych wraz z raportami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych znajdziesz na stronie:

bezpieczenstwo.dlapilota.pl

W Polsce urzędem w zakresie kompetencji, którego leży bezpieczna organizacja skoków spadochronowy jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wydaje on m.in. zalecenia oraz jest odpowiedzialny za wydawanie stosownych uprawnień skoczków spadochronowych i pilotów paralotni. Na stronie ulc.gov.pl znajdziesz dużo informacji dotyczących całego obszaru działania urzędu, jednakże warto zapoznać się z podstroną ULC zawierającą materiały doradcze do szkolenia

Ponadto listę zatwierdzonych przez urząd ośrodków szkolenia spadochronowego znajdziesz na stronie ULC.

Jeśli chcesz zgłosić zdarzenie lotnicze powinienneś zrobić to za pomocą Centralnej Bazy Zgłoszeń ULC

Nasze działania, to nie tylko opracowania techniczne. Zależy nam na tym, żeby ośrodki szkolenia stosowały nowoczesne narzędzia w celu poprawy bezpieczeństwa. Z przyjemnością prezentujemy listę podmiotów, które z nami współpracują wdrażając nasze produkty w szkoleniu:

Szkoła paralotniowa Parastyle

Szkoła spadochronowa SkyDive Club

Zdobycie prawidłowych umiejętności i wiedzy w trakcie ćwiczeń na ziemi jest kluczowe dla wykonywania bezpiecznych operacji lotniczych w powietrzu. Skoczkom spadochronowym polecamy ćwiczenie fazy spadku swobodnego w tunelach aerodynamicznych.

Umiejętności związane z treningiem lotów na otwartej czaszy spadochronu, sytuacje awaryjne oraz planowanie rundy z powodzeniem przećwiczysz z użyciem naszego symulatora.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem wykonywania operacji lotniczych. W związku z tym wypadki i błędy się zdarzają i zdarzać się będą. Najgorzej jednak jeśli nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyciągnąć wniosków z nich płynących. W tym celu musimy ustalić przyczynę błędu lub wypadku oraz opracować i wdrożyć metodę, która zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości. Żeby to zrobić musimy jednak go dobrze zapamiętać. Pamięć i zmysły ludzi bywają zawodne, dlatego dla skoczków i pilotów paralotni polecamy system rejestracji GUARDA wraz z oprogramowaniem, który nie tylko pozwoli zarejestrować przebieg lotu, ale również pozwoli na jego analizę w przystępny sposób.

Jednym z trudnych zagadnień podczas wykonywania szkolenia spadochronowego lub paralotniowego jest to, czy instruktor powinien pomagać uczniowi w trakcie szkolenia za pomocą łączności radiowej. Z jednej strony brak pomocy może skutkować wypadkiem na skutek braku wystarczających umiejętności ucznia. Z drugiej zaś strony instruktor nie widzi wszystkiego co dzieje się w powietrzu, a zatem istnieje ryzyko, że udzieli nieprawidłowych rad.

Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, które podejście jest lepsze, ale jesteśmy przekonani, że dzięki opracowanemu systemowi transmisji instruktor wie na bieżąco o skoku więcej, niż z użyciem dotychczas stosowanych metod. Dzięki temu może lepiej reagować kiedy wymagana jest pomoc.